feest_logo

met werk van / works by

Dries Boutsen, Ephameron, Bart Geerts, Jan Geerts, Dániel Halász, Adam Leech, Shervin Kianersi Haghighi and Stephanie Koziej

curator

Bart Geerts

all information

Het Feest van de Filosofie staat dit jaar in het teken van vreemdheid en intimiteit. Soms wordt wat vertrouwd was vreemd. Een vriend of partner verdwijnt uit ons leven. Een ziekte toont de onpersoonlijkheid van het lichaam. Buren worden plots gezworen vijanden. Omgekeerd kan wat vreemd was soms vertrouwd worden. Die omslag gaat zelden vanzelf; ze vraagt hard werk. Het vreemde stoot aanvankelijk af. Opeenvolgende migratiegolven brengen ‘vreemden’ binnen in onze intimiteit. Na hun straf duiken gedetineerden weer op in ons midden.
Het Feest vindt dit jaar uitzonderlijk plaats in het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte. Met Lea Ypi, Paul Verhaeghe, Ernst Wolff, Paul Van Tongeren, Tamar de Waal, Mark Elchardus, Farah Focquaert, Pieter De Witte en anderen. Er wordt ook een kunstenparcours georganiseerd op het HIW door curator Bart Geerts.

This year’s Philosophy Festival is all about strangeness and intimacy. Sometimes what was familiar becomes strange. A friend or partner disappears from our lives. An illness reveals the anonymity of the body. Neighbours suddenly become sworn enemies. Conversely, what was strange can sometimes become familiar. This change rarely happens by itself; it requires hard work. At first, strangeness repels. Successive waves of migration bring ‘strangers’ into our intimacy. After their punishment, prisoners reappear in our midst.
This year, exceptionally, the Philosophy Festival takes place at the Institute of Philosophy in Leuven. With Lea Ipy, Paul Verhaeghe, Ernst Wolff, Paul Van Tongeren, Tamar de Waal, Mark Elchardus, Farah Focquaert, Pieter De Witte, and many others. There will also be an art tour organised at the HIW by curator Bart Geerts.